اطلاعیه2
کارت آزمون نیمسال دوم 96-95 دانشجویان گرامی جهت اخذکارت آزمون نیمسال دوم 96-95 ازتاریخ 96/03/04 به سایت گلستان مراجعه فرمایید. دانشجویان گرامی جهت اخذکارت آزمون نیمسال دوم 96-95 ازتاریخ 96/03/04 به سایت گلستان مراجعه فرمایید. لازم به ذکراست اخذ کارت آزمون جهت حضوردرامتحان اجباری میباشد .
http://reg.pnu.ac.ir/
 
امتیاز دهی