اطلاعیه
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور؛ مهلت ثبت درخواست مهمانی، تغییر رشته و انتخاب واحد تا 7 مهر تمدید شد . به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، ارائه درخواست مهمان ، مهمان دائم ،تغییررشته و انتخاب واحد، دانشجویان تا تاریخ 7/7/96 تمدید گردید.
 
امتیاز دهی